Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.ecobiospa.pl są przetwarzane przez Matthew Fry Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Baraniaka 88E.F.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu: 1) w realizacji umowy, 2) w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,

3) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,

4) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w www.ecobiospa.pl  Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Matthew Fry  Sp. z o.o. realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

5. Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.ecobiospa.pl w zakładce "Twoje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.